Ruim 60% inwoners wil innovatiever en kostenefficiënter openbaar vervoer!

© Redactie

Ruim 60% inwoners wil innovatiever en kostenefficiënter openbaar vervoer!

De laatste poll van de VVD Overbetuwe ging over goed en modern openbaar vervoer. Het is belangrijk dat onze kernen en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn voor inwoners en medewerkers. Wij vroegen onze inwoners hoe ze dit ervaren.

 

Ruim 95% inwoners vindt beter openbaar vervoer belangrijk!
Bijna alle inwoners van Overbetuwe zien een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente als het gaat om openbaar vervoer. Nog geen 4% van de inwoners vindt openbaar vervoer niet belangrijk en ziet vervoer als eigen verantwoordelijkheid waarbij de gemeente geen rol speelt.  

 

60% van de inwoners vindt dat het anders moet!
Meer dan 60% van de inwoners vindt openbaar vervoer belangrijk maar zijn vinden wel dat het anders moet dan nu het geval is. Zij denken daarbij aan innovatievere en kostenefficiëntere alternatieven. Zij willen ruimte voor de taximarkt en initiatieven als buurtbussen. De gemeente en de kernen (via dorpsraden, bedrijven en inwoners) zijn samen verantwoordelijk!


30% van de inwoners wil gaan lege bussen laten rondrijden
Zo’n 30% vindt wel dat openbaar vervoer economisch verantwoord moet gebeuren en er geen nagenoeg lege bussen moeten rondrijden. Zij vinden dat de gemeente hierin een afweging moet maken.

 

Heroverweeg de Valburgse Liftstop 
Een van de respondenten doet de suggestie om de 'Valburgse Liftstop' opnieuw in te voeren in de hele gemeente Overbetuwe!