Nieuws

 • Begroting Overbetuwe 2024; financiele problemen niet afwentelen op inwoners!

  © Redactie

  Wonen, participeren en financiën in Overbetuwe De begroting van Overbetuwe laat zien dat de schulden fors oplopen en het tekort groeit naar € 8 miljoen. Het is onverantwoord dat het college zelf geen maatregelen treft en de kosten voor de inwoners wel laat stijgen. Als je inwoners vraagt om mee te denken, zonder daarbij (financiële) kaders aan geven, dan moet je niet raar opkijken als daar onbetaalbare plannen uit komen. Dat moet dus echt beter. Dat geldt ook voor de woningbouw. Er worden veel te weinig goedkope (koop)woningen gebouwd. Daardoor verlaten starters noodgedwongen onze gemeente. Met het wegnemen van belemmeringen kan er snel meer worden gebouwd. Lees verder

 • De VVD over de Kadernota 2024

  © Bron RN7

  In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende 3 jaar en ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De VVD vond het voorstel van het college voor de Kadernota 2024 erg mager. Hieronder leest u een samenvatting van onze op- en aanmerkingen. Lees verder

 • Oppositie Overbetuwe wil scherper verzet tegen Arnhem, dat oude afspraken zou schenden

  Schuytgraaf Arnhem Lees verder

 • Motie overlast vliegtuigen boven Overbetuwe

  De VVD Overbetuwe ondersteunt de motie die het College vraagt om overlast te voorkomen doordat vliegtuigen richting Schiphol ook boven Overbetuwe gaan vliegen! Lees verder

 • Fors gestegen OZB Overbetuwe

  De VVD hoort gemopper over de fors gestegen OZB 2023 in Overbetuwe. Lees verder

 • De Wanmolen: hard nodig voor Zetten maar risico voor de gemeente!

  Recent ging de gemeenteraad akkoord met de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum (MFC) De Wanmolen in Zetten. Ook de VVD steunde dit. Vooral omdat het huidige gebouw niet meer voldoet en Zetten al lang wacht. Wel heeft de VVD kritische kanttekeningen gemaakt bij de sterk gestegen kosten. Lees verder

 • Oplossing voor de woningnood in de Betuwe

  Oplossing voor de woningnood in de Betuwe: politiek wil Achterhoeks plan voor tiny houses kopiëren Lees verder

 • Woningbouw of Windmolens?

  In de Raadsnieuwsbrief van 6 december gaat VVD-er José Rouwenhorst in op de vraag wat voor gaat? Woningbouw of Windmolens? Het feit dat ons college dit niet expliciet maakt kan vervelende gevolgen hebben. Daarnaast pleit zo voor meer goedkope koopwoningen voor jongeren in onze gemeente. De groep koopstarters dreigt nu tussen wal en schip te vallen. Het is voor deze jongeren, en ook voor de economische en sociale ontwikkeling in onze gemeente, belangrijk dat zij een (koop)woning in Overbetuwe kunnen vinden! Lees verder

 • Fractievoorzitter Peter de Waard genomineerd voor Beste Raadslid 2022

  © Redactie

  Tijdens het plenaire avondprogramma van de VVD Congres bleek dat Peter de Waard, onze fractievoorzitter van de VVD Overbetuwe, behoorde tot de laatste 4 genomineerden voor ‘het beste VVD Raadslid van Nederland’. En dat uit een groep van meer dan 1.000 VVD Raadsleden Lees verder

 • Nu doen wat nodig is voor Overbetuwe!

  Waarom gaat iemand in de politiek in? Omdat je een ideaal hebt, omdat je ideeën hebt hoe het beter kan en een ambitie om een dichter bij het ideaalplaatje te komen. Als VVD luisteren we daarbij uiteraard naar onze achterban en die steunt onze liberale beginselen. We zijn een volkspartij met een mening waar we heen moeten in deze gemeente... in de begrotingsraad bleek dat andere partijen daar niet zo inzitten. Onze vraag blijft dan ook waarom onze wethouders de politiek zijn ingegaan? Lees verder

 • Inspraak is moeilijker dan je denkt

  © Redactie

  Wat als er zowel inwoners vóór als tegen zijn? We hebben geluisterd naar alle meningen. Dan moet je als Raad de knoop doorhakken. Voor ons gaf de wens om snel woningen te bouwen de doorslag. Daarmee is er zeker een goed inspraakproces geweest. Helaas betekent dat niet dat iedereen zijn zin krijgt of dat de Raad het voor iedereen kan oplossen! Lees verder

 • Ik had hier mijn handtekening niet onder gezet!

  © RN7

  Peter de Waard, fractievoorzitter van de VVD Overbetuwe gaat in gesprek met RN7. Over het nieuwe programma van de coalitie zegt hij: ik had hier mijn handtekening niet onder gezet. “Het heeft geen kleur, mist ambitie en doelen én laat helemaal geen slagvaardigheid zien”, vertelt hij. “Het is net alsof ze bang zijn om fouten te maken.” Lees verder

 • Peter de Waard: meest invloedrijk raadslid met het meeste natuurlijk gezag!

  De Gelderlander schrijft op 3 maart 2022: Peter de Waard heeft in de gemeenteraad het meest natuurlijk gezag. Hij argumenteert goed en benoemt ook twijfels. Vervolgens legt hij goed uit waarom de VVD een bepaalde koers kiest. Als Peter de Waard spreekt, luistert iedereen in de raad! Dat maakt hem tot tot het meest invloedrijke raadslid van Overbetuwe. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Gemeenteraad maart 2022

  OVERBETUWE, WAAR HET GOED LEVEN IS! Ons verkiezingsprogramma beschrijft uitgebreid waar we als VVD voor staan. In dit bericht geven we daarnaast ook kort aan wat we gerealiseerd hebben en waar we de komende periode voor gaan. Lees verder

 • Woningsplitsing in Overbetuwe

  Het valt de VVD op dat het splitsen van woningen steeds vaker voorkomt, ook in Overbetuwe. Naast het feit dat woningsplitsing kan bijdragen aan meer wooneenheden, kan het ook een aantal nadelige gevolgen hebben. Daarom stelde stelde de VVD Overbetuwe schriftelijke vragen aan het College. Een woningsplitsing wordt getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan maar daar zijn we er niet mee. Lees daarom onze vragen en de antwoorden van het College. Lees verder

 • Laagste lasten in Overbetuwe!

  © De Gelderlander

  De Gelderlander kopt op 3 januari: Laagste lasten in Overbetuwe! Dat hebben we mede te danken aan de motie van de VVD om de OZB zo min mogelijk te verhogen in plaats van de voorgestelde 4% plus inflatie. Nu blijkt weer dat dat onze inwoners veel geld scheelt! Lees verder

 • Fijne feestdagen en een geweldig 2022!

  © Redactie

  Team2022 van de VVD Overbetuwe wenst u fijne feestdagen en een gezond en geweldig 2022! Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD gemeenteraadsverkiezingen bekend

  © Jaleesa Freelance Fotografie

  De leden van VVD Overbetuwe hebben tijdens de online ALV de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld. Lees verder

 • Begroting 2022: Terug en vooruit kijken

  De VVD was bij de Begroting 2022 verrast dat het College haar motie om de OZB veel minder te verhogen maar deels wilde uitvoeren zonder dat te motiveren. Onze nieuwe amendement is door de Raad aangenomen waardoor we de stijging van de OZB beperken tot 2% (inclusief inflatie) in plaats van de eerdere 4% plus inflatie! Er is geen financiële noodzaak voor een grotere verhoging! Lees verder

 • Politici moeten luisteren naar alle inwoners!

  Met een motie in de afgelopen Raadsvergadering wilden 3 fracties de wens van een enkele bewoner aan de Aurelius doordrukken. Andere bewoners konden gelukkig op tijd inspreken om duidelijk te maken dat zij daar anders over dachten. Politici moeten oppassen dat ze niet te snel achter mensen aanlopen die als eerste of als hardste iets roepen. Gelukkig zijn we met de Aurelius-motie als Raad niet de bocht uitgevlogen en hebben we uiteindelijk goed geluisterd! Als VVD hebben we ons al eerder sterk gemaakt om de informatie aan en participatie door inwoners en ondernemers te versterken. Lees verder