Inwoners in plaats van ambtenaren op Land van Tap

Via een motie vraagt de fractie van de VVD Overbetuwe het College in de Raadsvergadering van dinsdag 6 maart 2018 om:,

 Overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:

  • De parkeerplekken op het Land van Tap op doordeweekse dagen onder kantooruren steeds vaker helemaal vol staan;
  • De parkeerdruk op het Land van Tap (en de Prinses Irenestraat) fors is toegenomen sinds meer ambtenaren hun werkplek in Elst hebben en een parkeerplek voor hun auto zoeken.

  • De parkeerplekken op het Land van Tap zijn bedoeld om het winkelend publiek extra mogelijkheid te geven om gratis te kunnen parkeren in het centrum van Elst en het centrum hierdoor aantrekkelijk te houden. Zeker ook voor inwoners uit de omliggende dorpen.

  • We bij het NS station een prachtige overdekte parkeergelegenheid hebben met voldoende plaatsen op loopafstand van het gemeentehuis.

  • De gemeente als werkgever eventuele overlast door het parkeergedrag van haar personeel in goede banen moet leiden en daarbij een voorbeeldfunctie heeft voor andere ondernemers.

 

 Roept het College op:

  1. Om ambtenaren die met de auto komen te stimuleren hun auto te parkeren in de overdekte parkeergarage bij het NS station. Om vervolgens een gezonde wandeling te maken naar het gemeentehuis al waar zij de dag vitaal kunnen starten.
  2. Om op deze manier bij te dragen om de parkeerdruk in het centrum van Elst te verlagen en het winkelend publiek weer plek te geven.

  3. Ambtenaren te ondersteunen om aan hun vitaliteit te werken door beweging en buitenlucht te stimuleren!


Toelichting:

Sinds alle ambtenaren van Overbetuwe in Elst werken, is het aantal langparkeerders in Elst sterk toegenomen. Het Land van Tap is populair omdat hier geen blauwe zone geldt en je daar dus een hele werkdag kunt staan. Dit betekent dat winkelend publiek regelmatig achter het net vist als ze een vrije parkeerplek zoeken. Wij vinden het niet wenselijk dat de parkeerplekken op het Land van Tap de hele dag bezet worden door werkende mensen. Ze zijn primair bedoeld om de parkeerdruk in de Dorpstraat te ontlasten. Er is een prachtige overdekte parkeervoorziening met voldoende plaats op loopafstand van het gemeentehuis. Bovendien ondersteunen we ambtenaren met een korte wandeling en buitenlucht om actief aan hun vitaliteit te werken. Ook een actueel thema. Op deze manier kunnen we voorkomen dat op het Land van Tap ook alleen geparkeerd kan worden met parkeerschijf.