Het Multifunctioneel Centrum Valburg gaat er komen!

De VVD Overbetuwe heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor realisatie van het MFC in Valburg en blijft dat doen totdat het MFC er daadwerkelijk staat! Daar kunt u op rekenen.

© Redactie

Op initiatief van de VVD is het MFC Valburg al in 2013 in de begroting opgenomen. Een MFC is een van de drie belangrijkste wensen uit het Dorps Ontwikkelings Plan, DOP-Valburg.

Afgelopen jaren heeft het college van CDA en D66 helaas andere prioriteiten voorrang gegeven. Zo is door de koppeling van bestemmingsplannen een onnodig grote vertraging ontstaan. De molen kreeg ten onrechte de schuld en de projectontwikkelaar ruimere mogelijkheden. Valburg heeft het nakijken. Er zijn al zoveel jaren vele vrijwilligers bezig om het MFC mogelijk te maken. Het is de hoogste tijd dat de gemeente daaraan meewerkt en het MFC nu wél gerealiseerd wordt. Een plek voor sport en sociaal samenzijn.

De VVD Overbetuwe heeft zich hier de afgelopen jaren voor ingezet en blijft dat doen totdat het MFC er daadwerkelijk staat! Daar kunt u op rekenen.