Beter opkomen voor belangen inwoners bij RTG!

Het collega van CDA en D66 had wel eerder en beter op kunnen en moeten komen voor de belangen van de inwoners van Overbetuwe bij het instemmen met de Rail Terminal Gelderland

© De Gelderlander

Als aan de normen voldaan wordt, kan de gemeente naar onze overtuiging de  Rail Terminial Gelderland in Overbetuwe niet tegenhouden. De provincie heeft voldoende mogelijkheden om ook zonder de medewerking van de gemeente een RTG door te drukken.

De gemeente had wel eerder en beter op kunnen en moeten komen voor de belangen van de inwoners van Overbetuwe. Het college van CDA en D66 heeft de samenwerkingsovereenkomst met de provincie ondertekend. De VVD wil vooral:

 

  • Openheid in de (milieu)onderzoeken en een verplichting tot controlemetingen, zodat gewaarborgd wordt dat aan de normen wordt voldaan.

  • Een goede schaderegeling / waarborgregeling voor gedupeerde.

  • Groenvoorzieningen vooraf realiseren en niet zoals bij de Betuwe route. Die bomen staan er nog altijd niet.

  • Iets terugvragen aan de provincie, zoals bijvoorbeeld goed openbaar vervoer, investeren in verkeersveiligheid en meer woningbouw.  Zo moeten we proberen een maatschappelijk evenwicht te bereiken.