Verkiezingsprogramma VVD Overbetuwe op 1 A4

VVD Overbetuwe heeft de ambitie om de inwonervriendelijkste gemeente van Nederland te worden. Dat gaan we doen door goed naar inwoners te luisteren, hun inbreng serieus te nemen en te doen! Als inwoners en gemeente écht samenwerken, maken we het verschil! In ons verkiezingsprogramma leest u hierover meer. We hebben ook een samenvatting en een overzicht met onze wensen per dorpskern!