Coalitieprogramma 2018-2022 ondertekend

© Redactie

Nog net binnen een maand na de verkiezingen hebben we afgelopen vrijdag het coalitieprogramma dat we als VVD samen met CDA en GBO hebben opgesteld, ondertekend. Veel van ons verkiezingsprogramma vinden we terug in dit coalitieprogramma en we zijn dan ook tevreden dat we hiermee invulling kunnen geven aan onze ambities voor Overbetuwe. Komende dinsdag 24 april staat de installatie van de wethouders op het programma.

Het programma is sterk gericht op het realiseren van plannen
Dat sluit goed aan bij onze slogan “kies voor doen”. Zo gaan we doorpakken ten aanzien van bijvoorbeeld woningbouw, MFC’s, klimaat en handhaving. Ook is er veel aandacht besteed aan de zorg en het sociaal domein. Onze wethouderskandidaat Rob Engels heeft hier veel ervaring mee en we zijn ervan overtuigd dat hij dit domein op een hoger niveau kan brengen. Ook onze ambities om als gemeente meer dienstverlenend te zijn en samen te werken met inwoners, verenigingen en ondernemers heeft een prominente plek gekregen in het programma. Nu het programma er is, komt het aan op de praktijk, op het samen met alle partijen doen.

Geloof in samenwerking tussen CDA-GBO en VVD
In de verkiezingscampagne worden tegenstellingen vergroot. Het is dan ook best wel een stap om na de verkiezingen tot coalitievorming te komen en samen overeenstemming te bereiken over een programma. Er waren verschillende coalities mogelijk, zeker ook zonder de VVD. Om meerdere redenen vonden we het als VVD niet aantrekkelijk om de voorgaande coalitie van CDA en D66 opnieuw aan een meerderheid te helpen. Een coalitie van CDA-GBO-VVD lag voor ons op inhoudelijke gronden meer voor de hand. Daarbij zijn er zeker ook verschillen, ondermeer in stijl. De prettige formatiegesprekken geven ons al het vertrouwen dat we goed en succesvol zullen samenwerken.

Samenwerking staat voorop!
De samenwerking met de nieuwe oppositie-partijen vraagt ook de aandacht. Het gaat immers niet om partijen en partijbelangen, maar om het belang van Overbetuwe, met al haar inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij zoeken die samenwerking zeker op en hebben daar ook al blijk van gegeven. Verder zetten we in op een goede samenwerking tussen de gemeenteraad en het college en een betere en heldere vorm van burgerparticipatie.

Nogmaals dank aan onze kiezers, die de VVD in een goede positie hebben gebracht. We zijn van start en hopen veel voor Overbetuwe te kunnen betekenen.

In de bijlage leest u het gehele coalitieprogramma.