Wethouder Rob Engels stelt zich voor!

Ik ben Rob Engels (62 jaar) woonachtig in Wijchen met Miranda en vier kinderen en daarnaast nog twee kinderen uit een eerder huwelijk. Tevens ben ik de trotse opa van drie kleinkinderen.

Vanaf 1994 zat ik in de raad van de gemeente Wijchen en ben in deze periode 12 jaar wethouder geweest. Vernieuwing van het bestuur was de reden dat ik er geen volgende periode aan kan knopen.

Dan komt de vraag vanuit Overbetuwe en was mijn reactie direct JA! Een prachtige gemeente met vele kernen en een landschap kenmerkend voor het gebied tussen de rivieren, gelijk aan Wijchen. Een financieel gezonde gemeente, met vele uitdagingen.

Ik ben blij met de portefeuille die ik krijg, namelijk welzijn, zorg en onderwijs. Daarnaast interessante projecten waar ik de mouwen bij kan opstropen. Met name de beleidsterreinen welzijn en zorg moeten aangepakt worden. Niet omdat het verkeerd is georganiseerd, maar omdat wij nog niet in staat zijn om de innovatie (vernieuwing of verandering van werken) op een goede wijze door te voeren. De door de raad van Overbetuwe vastgestelde nota Strategische verkenning 2018 – 2022 sociaal domein geeft ook de worsteling weer om deze innovatie te bewerkstelligen. Hier ligt voor mij de uitdaging om het zorg en welzijnslandschap anders in te vullen.

Dit moeten we van ons af organiseren, minder overheid en meer verantwoordelijkheid bij zorg en welzijnspartijen. Vroegtijdiger signaleren of er iets aan de hand is, om op deze wijze zware zorgvormen te voorkomen. Een uithuisplaatsing van kinderen is een traumatische ervaring voor kind en gezin. Dit moeten we voorkomen, dit levert meer kwaliteit, minder zorg en is goedkoper.

Daarnaast zijn er projecten met een geschiedenis die niet altijd even positief is. Er is onbegrip en de communicatie en betrokkenheid kan en moet beter. Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Ik kom binnen als “de wethouder van buiten”, ik hoop snel uw wethouder te kunnen zijn.

Rob Engels