VVD kritisch over kostenstijging omgevingsdienst

VVD KRITISCH OVER KOSTENSTIJGING OMGEVINGSDIENST De OmgevingsDienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Overbetuwe wettelijke taken uit op het gebied van bouw en milieu, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving.

VVD KRITISCH OVER KOSTENSTIJGING OMGEVINGSDIENST

De OmgevingsDienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Overbetuwe wettelijke taken uit op het gebied van bouw en milieu, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Op 17 april 2018 werd aan de gemeenteraad om instemming gevraagd voor de 1ste begrotingswijziging 2018 en het werkplan 2018 van ODRA.

In zijn eerste optreden als raadslid voerde Karel Grimm namens de VVD het woord. In zijn daadkrachtige betoog ging hij in op de procedure en op de financiën. Dat hij daarmee de spijker op zijn kop sloeg bleek uit het feit dat de gehele gemeenteraad het standpunt van de VVD volgde en niet instemde met de begrotingswijziging en het werkplan van ODRA.

Door die unanieme afwijzing geeft de gemeenteraad van Overbetuwe een duidelijk signaal richting ODRA. 

De oorzaak van de afwijzing is in eerste instantie gelegen in de procedure die is gevolgd waardoor de gemeenteraad te laat werd geïnformeerd over de begrotingswijziging en over aanpassing van de besluitvorming bij ODRA. Daardoor is de gemeenteraad niet in de positie geweest om haar zienswijze tijdig kenbaar te maken en dus haar taak adequaat uit te voeren.

In tweede instantie is de oorzaak van de afwijzing gelegen in de onbeheersbare kostenstijging die dreigt bij ODRA nu zij, al dan niet onder druk van de krappe arbeidsmarkt, er voor kiest om het eigen personeel te verminderen en meer met inhuurkrachten te gaan werken. De financiële risico’s liggen bij de deelnemende gemeenten. 

Bovendien wordt in het raadsvoorstel een signaal afgegeven dat ODRA wellicht niet al haar taken zal kunnen uitvoeren wegens personeelsgebrek. Omdat Overbetuwe alleen wettelijke taken door ODRA laat uitvoeren, is het van belang dat wordt nagedacht over een alternatief “voor het geval dat”, zodat Overbetuwe de dienstverlening aan haar inwoners wel kan garanderen.

Op 3 mei 2018 zal de wethouder als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van ODRA namens Overbetuwe de zienswijze van de gemeenteraad inbrengen.