Ruimte voor woningbouw in Overbetuwe!

Net als in de landelijke pers hebben de sociale huurwoningen ook in de gemeenteraad van Overbetuwe afgelopen tijd veel aandacht gekregen. In de afgelopen periode zijn er te weinig woningen in Overbetuwe gebouwd. De VVD wil dat er komende jaar meer gebouwd wordt en we zijn dan ook blij dat plannen voor o.a. Zetten Zuid en Driel zijn aangenomen. Overigens vinden we dat er naast sociale huurwoningen ook juist ruimte moet komen voor duurdere woningen. 

 

Iedereen lijkt het erover eens dat nieuwe bouwplannen uit een voldoende aantal sociale huurwoningen moeten bestaan. Door allerlei omstandigheden willen of kunnen woningbouwverenigingen daar kennelijk geen gehoor aan geven. Als VVD hebben we het college gevraagd of zij vasthouden aan de ambitie van 30% sociale huurwoningen en of zij met de middelen zij hebben die ambitie komende jaren verwachten waar te gaan maken. Als dat namelijk niet het geval is, moeten we als raad nieuwe keuzes maken.


De antwoorden van de wethouder waren nog niet erg concreet en de oppositie heeft een motie met strikte normen aangehouden. Dit onderwerp wordt vervolgt tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november.